Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovnim konstruktivnotehničkim karakteristikama, načinu upotrebe, vremenu, namjeni, količini i vrsti ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom ribolovu "Službeni list Crne Gore, broj 27/2014" od 30.06.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 3