Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu "Službeni list Crne Gore, broj 26/2014" od 12.06.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 19