Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 76/2019" od 31.12.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 5