Odluka o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Pljevlja" "Službeni list Crne Gore, broj 57/2017" od 15.09.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2