Naredba o zabrani lova i stavljanja u promet riblje mlađi, nedoraslih riba i drugih morskih organizama "Službeni list Crne Gore, broj 65/2015" od 20.11.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 4