Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tima za upravljanje u vanrednim situacijama "Službeni list Crne Gore, broj 68/2009" od 13.10.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 2