Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite "Službeni list Crne Gore, broj 7/2020" od 06.02.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 2