Rezolucija o saglasnosti da se državni mediji pretvore u javni servis građana "Službeni list Crne Gore, broj 41/2002" od 02.08.2002.

Preuzimanje
    Stranica: / 1