Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine "Službeni list Crne Gore, broj 54/2012" od 26.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2