Rjesenje o Standardu zanimanja oficir/oficirka plovidbene straze na brodu s masinskim kompleksom pogonske snage do 750 kw "Službeni list Crne Gore, broj 32/2011" od 01.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 2