Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje istocne tribine gradskog stadiona, na urbanistickim parcelama br. 1, 2 i 3, sa uredjenjem terena, u zahvatu DUP-a "Nova varos 2 - dio" u Podgorici "Službeni list Crne Gore, broj 57/2010" od 01.10.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1