Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 43/2015" od 31.07.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 5