Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 29 – carinska unija "Službeni list Crne Gore, broj 25/2013" od 04.06.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2