Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj "Službeni list Crne Gore, broj 59/2019" od 23.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 2