Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja "Službeni list Crne Gore, broj 25/2022" od 09.03.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1