Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 98/2021" od 16.09.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 1