Pravilnik o izmjeni pravilnika o obrascu, načinu, postupku i evidenciji izdavanja službene legitimacije državnog tužioca i zamjenika državnog tužioca "Službeni list Crne Gore, broj 19/2012" od 06.04.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1