Pravilnik o obliku i sadrzini Izvjestaja o obracunatom i placenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice "Službeni list Crne Gore, broj 9/2009" od 06.02.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 2