Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova "Službeni list Crne Gore, broj 36/2016" od 09.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 4