Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor državnih organa u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta "Službeni list Crne Gore, broj 11/2022" od 01.02.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1