Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj "Službeni list Crne Gore, broj 53/2012" od 24.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1