Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju lica sa invaliditetom "Službeni list Crne Gore, broj 39/2011" od 04.08.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 7