Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rjecnih nanosa (sljunak i pijesak), na lokaciji „Sakate-Zaton“ (u duzini 500m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Zaton), vodotok Lim, Opstina Bijelo Polje "Službeni list Crne Gore, broj 36/2011" od 27.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1