Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju tabela sa cijenama za električnu energiju („Službeni list CG“, br. 13/11 i 61/11) "Službeni list Crne Gore, broj 31/2012" od 15.06.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1