Odluka o prodaji drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja "Službeni list Crne Gore, broj 53/2017" od 14.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2