Rješenje o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Detaljnog urbanističkog plana „Agroindustrijska zona“ u Podgorici "Službeni list Crne Gore, broj 56/2017" od 08.09.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2