Odluka o utvrđivanju iznosa korekcije naknade za snabdijevanje i iznosa cijene korekcije aktivne električne energije "Službeni list Crne Gore, broj 33/2013" od 11.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1