Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika "Službeni list Crne Gore, broj 1/2013" od 03.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 6