Pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara "Službeni list Crne Gore, broj 115/2022" od 14.10.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 8