Plan namjene radio-frekvencijskog spektra "Službeni list Crne Gore, broj 42/2010" od 27.07.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 274