Zakon o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Službeni list Crne Gore, broj 83/2016" od 31.12.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1