Uredba o prestanku primjene Uredbe o postupku za priznanje prava na dizajn "Službeni list Crne Gore, broj 12/2012" od 24.02.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1