Odluka o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na pregovaračko Poglavlje 4 – sloboda kretanja kapitala "Službeni list Crne Gore, broj 6/2013" od 31.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2