Rješenje o izdavanju licence za rad Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Beranama, za akademski osnovni studijski program “Saobraćaj, komunikacije i logistika” "Službeni list Crne Gore, broj 32/2013" od 08.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1