Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za operatora distributivnog sistema („Službeni list CG“, br. 13/11 i 61/11) "Službeni list Crne Gore, broj 31/2012" od 15.06.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1