Pravilnik o bližem načinu sprovođenja uslovnog otpusta, uslovne osude, uslovne osude sa zaštitnim nadzorom i kazne rada u javnom interesu "Službeni list Crne Gore, broj 51/2012" od 09.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 5