Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe "Službeni list Crne Gore, broj 50/2023" od 15.05.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 3