Granski kolektivni ugovor za energetiku, proizvodnju, preradu i promet uglja, naftnih derivata i gasa "Službeni list Crne Gore, broj 45/2012" od 17.08.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 10