Pravilnik o Obrascu i načinu predaje prijave i odjave boravišta i sadržaju i načinu vođenja evidencije "Službeni list Crne Gore, broj 25/2012" od 11.05.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 6