Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza "Službeni list Crne Gore, broj 64/2015" od 12.11.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1