Odluka o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja "Službeni list Crne Gore, broj 24/2018" od 18.04.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 1