Pravilnik o kriterijumima, nacinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smjestaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza "Službeni list Crne Gore, broj 12/2007" od 27.02.2007.

Preuzimanje
    Stranica: / 10