Odluka o planu namjene radio-frekvencijskog spektra "Službeni list Crne Gore, broj 17/2014" od 04.04.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 39