Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadrzini poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica "Službeni list Crne Gore, broj 11/2011" od 18.02.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 9