Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o ribolovnim zabranima, ogranicenjima i mjerama za zastitu ribljeg fonda "Službeni list Crne Gore, broj 20/2003" od 28.03.2003.

Preuzimanje
    Stranica: / 1