Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana "Službeni list Crne Gore, broj 45/2019" od 05.08.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1