Pravilnik o dopunama Pravilnika o izgledu, tehničkim karakteristikama i vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja službene uniforme i opreme policijskih službenika "Službeni list Crne Gore, broj 24/2018" od 18.04.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 1