Odluka o naknadi za urbanu sanaciju u Opštini Bar "Službeni list Crne Gore, broj 94/2021" od 03.09.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 4