Odluka o emisiji obveznica Crne Gore po osnovu deviznih sredstava građana oročenih kod Dafiment banke ad Beograd "Službeni list Crne Gore, broj 34/2012" od 29.06.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2