Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije "Službeni list Crne Gore, broj 68/2018" od 19.10.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 1